ΕΡΩΤΗΣΗ ΓΙΑ ADVANCE PROJECT

Αν υπάρχει δικτυακός τόπος, γράψτε εδώ την διεύθυνση του (url).
Γράψτε σε ποιο νομό, πόλη ή κοινότητα βρίσκεστε
Γράψτε οποιαδήποτε άλλη πληροφορία πιστεύετε ότι μπορεί να βοηθήσει & να φανεί χρήσιμη.