ΠΑΚΕΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Τα πακέτα υπηρεσιών μας μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες, αλλά και τον προϋπολογισμό κάθε επιχείρησης.

MINIMAL PROJECT

Φωτογράφηση 360° 1-3 Λήψεις

Ένωση φωτογραφιών

Επεξεργασία φωτογραφιών

Δημιουργία περιήγησης 360° VIRTUAL TOUR 

Layout – Στήσιμο παρουσίασης

Διαδραστικό LOGO

Bottom menu bar

Side social media menu bar

      

     

BASIC PROJECT

Φωτογράφηση 360° 1-6 Λήψεις

Ένωση φωτογραφιών

Επεξεργασία φωτογραφιών

Δημιουργία περιήγησης 360° VIRTUAL TOUR με 1 hotspot ανά photo 360°

Layout – Στήσιμο παρουσίασης

Διαδραστικό LOGO

Side menu bar

Side social media menu bar

Πληροφορίες επιχείρησης

     

ADVANCE PROJECT

Φωτογράφηση 360° 1-6 Λήψεις

Ένωση φωτογραφιών

Επεξεργασία φωτογραφιών

Δημιουργία περιήγησης 360° VIRTUAL TOUR με 1 hotspot ανά photo 360°

Layout – Στήσιμο παρουσίασης

Διαδραστικό LOGO

Side menu bar

Side social media menu bar

Πληροφορίες επιχείρησης

Menu περιήγησης